วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายชื่อมูลนิธิกู้ภัยภาคใต้ และ เบอร์โทร รพ.ในภาคใต้

มูลนิธิ กู้ภัยภาคใต้
สมาคมวิทยุอาสาบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 145.6625(Dup-) . . E29AM

ช่องแจ้งเหตุ ( Call Center ) นราธิวาส 144.7125 (Dup-) . . .
แจ้งเหตุกู้ภัยจังหวัดกระบี่ AR.รักษ์กระบี่ กระบี่ 144.900 . . .

หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา . CH. 41 076-496299 .
กู้ภัยตะกั่วป่า พังงา 144.900 . . .
มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ พังงา 145.4250 . . .
ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อปพร.ทต.ขุนทะเล อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 155.800 077-219405
มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎธานี 144.900 . . .

กู้ภัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 145.400 . . .
ศูนย์วิทยุกู้ภัยจังหวัดสงขลา (ศูนย์มิตรภาพ) สงขลา 168.775 . / Tel.074-350955/แฟกซ์ 074-244518 /พนักงานวิทยุHS9LNC
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เลขที่ 4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 168.775 .

สว่างประจวบ(เม้งฮุย) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 149.890 . 032-611445 .
สว่างราษฎร์ศรัทธา(เม้งรุ้ง) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . 032-691568 .
สว่างแผ่ไพศาล(เม้งเงี้ยม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 168.775 . 032-540438 .
สว่างเมธี(เม้งเฮี้ยง) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 168.275 . 032-688910 .
สว่างรุ่งเรือง(เม้งฮั้ว) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . 032-671128 .
กู้ภัยสว่างราษฎ์ศรัธราธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . . VRบางสะพาน

สว่างสรรเพชญ(เม้งเตี้ยง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี 168.275 . 032-425187 .

ศูนย์วิทยุแม่หลวง จังหวัดปัตตานี CH.69
หมายเหตุ
ข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการวิทยุ และ ผมต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ชมรมฯ ต่างๆ จากหนังสือ100 วัตต์ หรือจากเมล์ที่ส่งมาถึงผม ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย จากเว็บhttp://ham.9bkk.com/articles/resuce_redio_frequncy.html
โรงพยาบาล - ภาคใต้
จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

กระบี่ 
รพ.กระบี่ 075-632167-72 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
รพ.เขาพนม 075-689566-8 หมู่ 9 ถ. เหนือคลอง-เขาดิน ต. เขาพนม อ. เขาพนม
รพ.ปลายพระยา 076-687454-5 63 หมู่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
รพ.เหนือคลอง 075-636596-8 256 หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
ชุมพร 
รพ.ชุมพร 077-505940-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง
รพ. ตรัง ปะเหลียน 075-289010, 075-289275 248/2 ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน
รพ.รัษฎา 075-286236-8 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
รพ.สิเกา 075-291063, 075-291017 231/6 หมู่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ต. บ่อหิน อ. สิเกา
รพ.ห้วยยอด 075-272332-4 17 ถนนเทศารัษฎา ตำบลเขายาว อำเภอห้วยยอด

นครศรีธรรมราช 
รพ.ขนอม 075-529033, 075-529507 93 ถนนอัครวิถี หมู่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม
รพ.ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 075-312323-4 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
รพ.ทุ่งสง 075-411044, 075-411384 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
รพ.นครินทร์ 075-312801-5 61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง
รพ.บางขัน 075-371209 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน
รพ.ปากพนัง 075-517990-3 212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง
รพ.ปากพนัง 075-517019, 075-517805 212 ถนนชายน้ำ อำเภอปากพนัง
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 075-481113-5 20 ถ. บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช ต. ไสหร้า อ. ฉวาง
รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 075-481113-5 20 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
รพ.สิชล 075-535630-2 189 หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต. สิชล อ. สิชล
นราธิวาส 
รพ.จะแนะ 073-543569-70 266/5 ถนนดุซงญอ-จะแนะ ต. จะแนะ อ. จะแนะ
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 073-513860, 073-513870 80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
รพ.ระแงะ 073-671287, 073-671408 484 ถนนระแงะมรรคา ต. ตันหยงมัส อ. ระแงะ
รพ.รือเสาะ 073-571191, 073-515784 184/5 ม.2 ถ. รือเสาะสนองกิจ ต. รือเสาะ อ. รือเสาะ
รพ.สุไหงโก-ลก 073-520396-8 1 ถนนทรายทอง 5 ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก
รพ.สุไหงปาดี 073-651169, 073-651463 334 ถนนจารุเสรียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาด

ปัตตานี 
รพ.กะพ้อ 073-494037, 073-494098 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ
รพ.โคกโพธิ์ 073-432393-8 40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์
รพ.ปะนาเระ 073-499063, 073-499328 91 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ
รพ.ยะหริ่ง 073-491316-7 183 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษฒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง

พังงา 
รพ.เกาะยาว 076-597109 52/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
รพ.ตะกั่วป่า 076-421770, 076-421080 39/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า
รพ.พังงา 076-412032 436 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง
พัทลุง 
รพ.กงหรา 074-687076-7 8 หมู่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา
รพ.เขาชัยสน 074-691031 543 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
รพ.ควนขนุน 074-682071-4 232 ถ. ควนขนุน-พัทลุง ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน
รพ.บางแก้ว 074-697381-3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
รพ.ป่าพะยอม 074-624163-4 หมู่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
รพ.พัทลุง 074-613008, 074-614047-8 421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง

ภูเก็ต 
รพ.กรุงเทพภูเก็ต 076-254425 2/1 ถนนหงษ์หยก อำเภอเมือง
รพ.ถลาง 076-3110033-4, 076-311111 358 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง
รพ.ป่าตอง 076-342633-4 57 ถนนใสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
รพ.ภูเก็ต 076-212386, 076-237220-9 4/1 ถนนเทพกษัตรี
รพ.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล 076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำเภอเมือง
รพ.วชิระภูเก็ต 076-211114 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
รพ.สิริโรจน์ 076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. วิชิต อ. เมือง
ยะลา 
รพ.ธารโต 073-297041 104 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต
รพ.เบตง 073-234077-9 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง
รพ.ยะลา 073-228942, 073-228943 152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
รพ.รามัน 073-295023, 073-295098 207 หมู่ 1 ถนนเมืองรามัน ต. กายูบอเกาะ อ.รามัน
รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา 073-250376-7 138 ถนนยะลา-สะบ้าย้อย ตำบลยะหา อำเภอยะหา
รพ.สิโรรส 073-221114-5 247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

ระนอง 
รพ.ระนอง 077-812630-3 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง

สงขลา 
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 074-365780-5 75 ซ.15 ถนนเพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 074-326102-6 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
รพ.เทพา 074-376359-60 207 หมู่ 5 ถนนเทพา-ลำไพล ต. เทพา อ. เทพา
รพ.มิตรภาพสามัคคี 074-244155 161/27 ซ. แสงศรี ถ. ศุภสารรังสรรค์ อ. หาดใหญ่
รพ.รัตภูมิ 074-430390-9 289 ม.1 ถ.ยนตการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ
รพ.ราษฎร์ยินดี 074-220300 119 ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่
รพ.สงขลา 074-334074-6 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง
รพ.สงขลานครินทร์ 074-455000 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
รพ.สะเดา 074-411299, 074-411288 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา
รพ.หาดใหญ่ 074-230800-3 182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

สตูล 
รพ.ควนโดน 074-795066, 074-795126 106 หมู่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
รพ.ทุ่งหว้า 074-789165 50 หมู่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
รพ.ละงู 074-781590-2 194 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู
รพ.สตูล 074-723500-10 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง

สุราษฎร์ธานี 
รพ.กรุงเทพสมุย 077-429500 57 หมู่ 3 ถ. ทวีราษฎร์ภักดี ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย
รพ.เกาะสมุย 077-421322-3 66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 077-295512-4 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
รพ. คีรีรัฐนิคม 077-391117-8 41 หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม
รพ.เคียนซา 077-266180-2 195 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
รพ.ท่าโรงช้าง 077-357162-9 203 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
รพ.นานาชาติสมุย 077-230781-2 90/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพุต เกาะสมุย
รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 077-363775-6 204/16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
รพ.สวนสราญรมย์ 077-240563-7 298 ถนนธราธิืบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
รพ.สุราษฎร์ธานี 077-289294-8 56 ม.2 ถ. สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น